BÌNH NHỰA (1)

Chai lọ nhựa (2)

Chai lọ thủy tinh (23)

CHAI NHỰA (3)

CHAI THỦY TINH (3)

GIA DỤNG GỖ (1)

Hàng gỗ gia dụng (10)

HŨ THỦY TINH (1)

LY THỦY TINH (1)