Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền

1. Chính sách hoàn trả

Với mong muốn đem lại sự tiện lợi cho khách hàng, chúng tôi có qui định đổi trả hàng như sau:
Chúng tôi nhận đổi trả và hoàn tiền cho khách hàng với lý do hàng không đảm bảo như đã cam kết với khách hàng, hàng không đùng qui cách, nhãn mác. Hàng bể vỡ trong quá trình giao nhận.
Chúng tôi không nhận đổi trả hàng trong trường hợp hàng đã qua sử dụng, đổi trả hàng khi khách hàng không thích.
Tuy nhiên, Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo lợi ích của khách hàng, đặc biệt là khách hàng đã mua hàng nhiều lần.

2. Thời hạn hoàn trả

Từ 1-3 ngày làm việc

3. Phương thức trả hoặc đổi hàng đã mua

Nhằm đảm bảo lợi ích cho khách hàng, chúng tôi sẽ chấp nhận đổi trả hàng tại địa điểm đã nhận hàng hoặc cửa khách hàng có thể mang hàng đền cửa hàng để thực hiện đổi trả hàng.
Nếu khách hàng đổi hàng, chúng tôi sẽ không tính chí phí hoàn trả. Nếu khách hàng trả hàng, chi phí hoàn trả sẽ được tính theo phần trăm giá trị của hàng hóa khách hàng đã mua.